Mushaf Al-Quran. (foto: konsultasisyariah)
Mushaf Al-Quran. (foto: konsultasisyariah)

Oleh: Kak Farid

Related Post: Dzikir Pagi

PALONTARAQ.ID – Assalamu ‘Alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Hi, Sahabat dan Pengunjung Rumah Baca Palontaraq sekalian  ……

Pernahkah kalian ditanya seputar Al-Qur’an? Nah, berikut ini beberapa tanya jawab tentang Al-Qur’an, yang juga merupakan bahan Cerdas Cermat Qur’an atau yang biasa disingkat CCQ. Yuk disimak dan dihafalkan.

Tanya (T): Berapa jumlah Surah dalam Al-Qur’an?

Jawab (J): 114 Surah.

T : Berapa jumlah Juz dalam Al-Qur’an?

J : 30 Juz.

T : Berapa jumlah Hizb dalam Al-Qur’an?

J : 60 Hizb.

Lihat pula: Manfaat Membaca Al-Qur’an bagi Kesehatan

T : Berapa jumlah Ayat dalam Al-Qur’an?

J : 6666 Ayat.

T : Berapa jumlah Kata dalam Al-Qur’an?, dan Berapa Jumlah Hurufnya?

J : 77437 Kata, atau 77439 Kata dan 320670 Huruf.

T : Siapa Malaikat yang disebut dalam Al-Qur’an?

J : Jibril, Mikail, Malik, Raqib, Atiid, Malakulmaut, Harut, Marut, Al-Hafazah, Al-Kiramulkatibun Hamalatul Arsy.

T : Berapa Jumlah Sajdah (ayat Sujud) dalam Al-Qur’an?

J : 15 Sajdah.

T : Berapa Jumlah para Nabi yang disebut dalam Al-Qur’an?

J : 25 Nabi.

T : Berapa Jumlah Surah Madaniyah dalam Al-Qur’an? Sebutkan

J : Ada 28 Surah, yaitu Qs. Al-Baqarah, Qs. Al-Imran, Qs. An-Nisaa’, Qs. Al-Maidah, Qs. Al-Anfal, Qs. At-Taubah, Qs. Al-Ra’d, Qs. Al-Hajj, Qs. Al-Nur, Qs. Al-Ahzab, Qs. Muhammad, Qs. Al-Fath, Qs. Al-Hujurat, Qs. Ar-Rahmaan, Qs. Al-Hadid, Qs. Al-Mujadilah, Qs. Al-Hasyr, Qs. Al-Mumtahanah, Qs. Al-Shaf, Qs. Al-Jum’ah, Qs. Al-Munafiqun, Al-Taghabun, Qs. Al-Thalaq, Qs. Al-Tahrim, Qs. Al-Insan, Qs. Al-Bayinah, Qs. Al-Zalzalah, Al-Nashr.

Lihat pula: Fadhilah Kecerdasan dari Membaca Al-Qur’an

T : Berapa Jumlah Surah Makkiyah (yang diturunkan di Makkah) dalam Al-Qur’an?

J : 86 Surat, selain surah tersebut di atas.

T : Berapa Jumlah Surah yang dimulai dengan huruf dalam Al-Qur’an?

J : 29 Surah.

T : Apakah yang dimaksud dengan Surah Makiyyah? Sebutkan 10 saja.

J : Surah Makiyyah adalah Surah yang diturunkan di Makkah sebelum Hijrah, seperti: Al-An’am, Al-Araf, Al-Shaffat, Al-Isra’, Al-Naml, Al-Waqi’ah, Al-Haqqah, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Falaq.

T : Apakah yang dimaksud dengan Surah Madaniyyah? sebutkan lima saja?

J : Surah Madaniyah adalah Surah yang diturunkan di Madinah setelah Hijrah, seperti: Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Anfal, Al-Tawbah, Al-Hajj.

T : Siapakah nama para Nabi yang disebut dalam Al-Qur’an?

J : Nabi Adam a.s., Nabi Nuh a.s , Nabi Ibrahim a.s, Nabi Isma’il a.s, Nabi Ishaqa a.s, Ya’qub a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s, Nabi Ayyub a.s, Nabi Yunus a.s, Nabi Harun a.s, Nabi Dawud a.s, Nabi Sulaiman a.s, Nabi Yusuf a.s, Nabi Zakaria a.s, Nabi Yahya a.s, Nabi Ilyas a.s, Nabi Alyasa a.s’, Nabi Luth a.s, Nabi Hud a.s, Nabi Saleh a.s, Nabi ZulKifli a.s, Nabi Syuaib a.s, Nabi Idris a.s, Nabi Muhammad Shalallahu’alaihi wa sallam.

Lihat pula: Nasab dan Silsilah Nabi Muhammad SAW

T : Siapakah satu-satunya Wanita Shalehah yang disebut namanya dalam Al-Qur’an?

J : Maryam binti Imran.

T : Siapakah satu-satunya nama Sahabat yang disebut namanya dalam Al-Qur’an?

J : Zaid bin Haritsah. Rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat 37

T : Apakah ayat dalam Al-Qur’an yang pertama kalil turun?

J : surah Al-alaq ayat: 1-5 ( إقرأ باسم ربك الذي خلق)

T : Apakah ayat terakhir yang turun dalam Al-Qur’an?

J : Ayat 3 Qs. Al-Maidah, yang berbunyi:  أليوم أكملت لكم دينكم وأ تممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا)

Lihat pula: Setetes Hikmah dari Samudera Al-Qur’an

T : Apakah nama Surah yang tanpa Basmalah?

J : Surah At-Tawbah (bara’ah).

T : Apakah nama Surah yang memiliki dua Basmalah?

J : Surah Al-Naml.

T : Apakah yang disebut Surah Al-Mu’awidzatain (2 surah penjagaan)?

J : Surah Al-Falaq dan An-Naas.

T : Apakah nama Surah yang bernilai seperempat Al-Qur’an?

J : Surah Al-Kafirun.

T : Apakah nama Surah yang bernilai sepertiga Al-Qur’an?

J : Surah Al-Ikhlas.

T : Apakah nama Surah yang menyelamatkan dari siksa Qubur?

J : Surah Al-Mulk.

T : Apakah nama Surah yang apabila dibaca pada hari Jum’at akan menerangi sepanjang pekan?

J : Surah Al-Kahfi.

Lihat pula: Keutamaan Surah Al-Kahfi

T : Apakah ayat yang paling Agung dan dalam Surah apa?

J : Ayat Kursi, dalam Surah Al-Baqarah ayat No.255.

T : Apakah nama Surah yang paling Agung dan berapa jumlah ayatnya?

J : Surah Al-Fatihah, 7 ayat.

T : Apakah ayat yang paling bijak dan dalam surah apa?

J : Firman Allah Ta’ala: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi ia akan lihat. Barang siapa melakukan kejahatan sebesar biji sawi ia akan lihat..(Surah Al-Zalzalah ayat: 7-8).

T : Apakah nama Surah yang ada dua sajdahnya?

J : Surah Al-Haj ayat: 18 dan ayat: 77.

T : Pada Kata apakah pertengahan Al-Qur’an itu di Surah apa? ayat no Berapa?

J : وليتلطف  (latin: walyatalattaf), terdapat dalam Surah Al-Kahfi ayat No: 19.

Lihat pula: Keistimewaan Penghafal Al-Quran

T : Ayat apakah bila dibaca setiap habis Shalat Fardhu dapat mengantarkannya masuk ke dalam Syurga?

J : Ayat Kursi.

T : Ayat apakah yang diulang-ulang sebanyak 31 kali dalam satu Surah dan di Surah apa?

J : Ayat ( فبأي آلاء ربكما تكذبانِ ), yang artinya: “Maka Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkah dustakan?”, terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Rahman.

T : Ayat apakah yang di ulang-ulang sebanyak 10 kali dalam satu Surah dan di surah apa? Apakah ayat ini ada juga disebut dalam surah lainnya? Di Surah apa?

J : Ayat (ويل يومئذ للمكذبين) pada Surah Al-Mursalat, juga ada dalam Surah Al-Muthaffifiin ayat No: 10.

T : Apakah Ayat terpanjang dalam Al-Qur’an? pada Surah apa? Ayat berapa? Dan apa yang dibahas?

J : Ayat No: 282 Surah Al-Baqarah, membahas tentang Muamalah, hubungan dengan sesama manusia dalam keuangan, hutang piutang, dan masalah sosial lainnya.

Nah, teman-teman, sahabat dan sobat muda pengunjung Rumah Baca Palontaraq sekalian, Semoga bermanfaat dan menambah khazanah pemahaman kita tentang Al-Quranul Karim.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here